Ełckie Stowarzyszenie Wspinaczkowe CLIMBERS

Ściana wspinaczkowa

Ściana wspinaczkowa funkcjonuje w dniach:
Poniedziałki 17:00 -21:00
Czwartki 17:00 - 21:00
Soboty 10:00 - 14:00
Pytania?


Wszystkie informacje na temat funkcjonowania udziela administrator obiektu (pracownik Szkoły Podstawowej nr 2)
tel. 607 736 607
default
sektor lewy
default
sektor środkowy
sektor prawy