Ełckie Stowarzyszenie Wspinaczkowe CLIMBERS

Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą osób, dla których góry i wspinaczka, stanowią bardzo ważną część życia! Ełckie Stowarzyszenie Wspinaczkowe CLIMBERS powstało 14 maja 2014 r. Obecnie zrzesza ok. 50 członków a zapisują się do niego wspinacze w różnym wieku: od dzieci po osoby po 50 r. ż. Razem trenujemy, wspinamy się w skałach, jeździmy w góry, bierzemy udział w zawodach. Naszym celem jest zarażanie innych miłością do tego pięknego sporu.

Co robimy?

Organizujemy wyprawy w góry i tereny wspinaczkowe oraz wyjazdy treningowe do centrów wspinaczkowych w innych miastach. Dotychczas udało nam się przeprowadzić dwie edycje amatorskich zawodów wspinaczkowych dla Polski północno-wschodniej oraz zorganizować kursy: I stopnia (na sztucznej ścianie) i II stopnia (skałkowy), dzięki którym kolejne kilkadziesiąt osób zdobyło uprawnienia. Uczestniczymy w różnych imprezach sportowych, takich jak: marsze i biegi na orientację czy Ełcka Zmarzlina. Wspieramy akcje charytatywne, m.in. od kilku lat bierzemy czynny udział w zbiórce na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na co dzień zaś trenujemy i uczymy innych zasad wspinaczki na ełckiej ścianie wspinaczkowej w SP nr 2. Swoją działalnością staramy się propagować aktywne sposoby spędzania wolnego czasu, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Zarząd ESW Climbers

Zarząd Ełckiego Stowarzyszenia Wspinaczkowego CLIMBERS z 2020 r.
Andrzej Czaczkowski - Prezes | Kacper Uściłowicz - Zastępca Prezesa | Elżbieta Dzido-Łapienko - Sekretarz & Skarbnik